What is Kangen Water?

Kangen means “return to origin” in Japanese. Kangen Water® is alkaline water produced by Enagic’s alkaline ionizer and water filtration machines. For more than 40 years, Kangen Water® has been used in Japan to help restore the body to its original, alkaline state. These machines can transform your ordinary tap water into healthy, fresh tasting alkaline drinking water. Kangen Water® is superior to tap and purified water.

Chi Tiết Máy Kangen K8

Nước Kangen Chống Oxy Hóa?

Cách Phân Biệt Nước Axit Và Nước Kiềm?

Pha Trà Không Cần Đun Sôi Bằng Nước Kangen

Bóc Tách Hóa Chất, Phân Thuốc Của Nước Kangen

Cách Rửa Rau?

Sản Phẩm Liên quan

 - 
English
 - 
en
Vietnamese
 - 
vi