Không Giới Hạn – Jim Kwik

268,000

Sách bán chạy của Thời báo New York và sách bán chạy số 1 của Tạp chí Phố Wall.

JIM KWIK, huấn luyện viên trí não bộ số 1 thế giới, cho người đọc để mở rộng tâm trí và rèn luyện trí não. “Không giới hạn” cung cấp cho mọi người khả năng hoàn thành nhiều hơn – năng suất hơn, chuyển đổi nhiều hơn, thành công cá nhân hơn và thành tích kinh doanh kinh ngạc hơn – bằng cách thay đổi Tư duy, Động lực và Phương pháp của họ.