Lựa Chọn – Ryan Levesque

268,000

Bạn nên bắt đầu loại hình kinh doanh nào?

Trong 10 năm qua, top 500 Giám đốc điều hành theo tờ báo Inc, đồng thời là tác giả bán chạy nhất nước Ryan Levesque đã hướng dẫn hàng nghìn doanh nhân trong hành trình trả lời câu hỏi này.

Một trong những lý do lớn nhất khiến rất nhiều doanh nghiệp mới thất bại là vì trong quá trình quyết định bắt đầu kinh doanh gì, hầu hết những điều khôn ngoan thông thường đều sai.

Thay vì ám ảnh về những gì – chẳng hạn như những gì bạn nên bán hoặc những gì bạn nên xây dựng – trước tiên bạn nên hỏi ai. Như bạn nên phục vụ ai?

Câu hỏi hợp lý là gì sẽ sớm xuất hiện. Nhưng việc chọn người mà bạn cần phục vụ là nền tảng mà từ đó mọi thứ khác được xây dựng.

Đó là tất cả những gì cuốn sách này nói về.

Danh mục: