Cỗ Máy Bán Hàng Tối Ưu – Chet Holmes

119,000

Nghệ thuật bán hàng mà Chet Holmes tập trung đến đó là: sự tập trung, kiên định và tính kỷ luật. Thay vì làm 4000 việc khách nhau thì bạn chỉ cần làm 12 việc nhưng với 4000 lần cho mỗi việc.

Hãy biến công ty của bạn thành một Cỗ Máy Bán Hàng Tối Ưu để tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận.

Hết hàng

Mã: TMB-CMBHTU Danh mục: